גירסת הדפסה

 
דן פנורמה חיפה

 
 
 מאחז יד צבוע בזהב + זכוכית משולשת נתונה בתפס תחתון
 
            
     
         
 
        
     
 
 

Yelzin Trading © 1995 2008 All rights reserved. info@Yelzin.com Phone:03-5599545 Fax:03-5599948 |English Site