ילצין מעקות בע"מ
Yelzin Ballustrade L.T.D
מעקות אלומיניום בגוון נירוסטה
 
   

Print Page

 
Accessories pipe 30

 

Pipe 30 mm

 

Pipe 30 mm for glass

 P.32.30.10

 

 

 

 
Pipe 30 mm 

 S.32.30.10

 

 

 

 

Accessories for pipe 30 mm

PIPE SP. PLUG AND CON. Ø30

32.30.04.11

 

 

 

 POST FLANGE

32.30.05.01

 

 

 PIPE CONNECTION Ø30 TO PIPE Ø40 

32.30.04.07

 

 

PIPE PLUG Ø30 

32.30.05.07

 

 

 

WALL FLANGE

32.30.05.05

ADJUSTABLE ELBOW 32.30.04.02

 

 

 

 

Yelzin Trading © 1995 2008 All rights reserved. info@Yelzin.com Phone:03-5599545 Fax:03-5599948 | אתר בעברית