ילצין מעקות בע"מ
Yelzin Ballustrade L.T.D
מעקות אלומיניום בגוון נירוסטה
 
   

Print Page

 
Accessories pipe 40

      

 

                                     PIPE 40 mm

 

 

 

S.32.40.10

 

                                    ACCESORIES FOR PIPE 40 mm      

                                       PIPE CONNECTIONS AND ADAPTERS 

 

 MOTIONIAL BEND FOR WALL

32.40.04.01

 ADJUSTABLE ELBOW

32.40.04.02

  ELBOW 180º FOR PIPE Ǿ40

32.40.04.03

 

 

 

PIPE SP. PLUG AND CON. Ø40

32.40.04.11

 

PILLAR CONNECTION     Ø40 TO PIPE Ø40 

32.40.04.07

 

 
 

32.40.04.08

      
         

32.40.04.20

 

 

 

 

 

SIDE CONNECTION
32.40.04.16

 

 

WALL MOUNT BRACKET 

32.40.04.17

 

 

 

32.40.04.18

 

 

 

 

                          GLASS HOLDERS

 

 

 

 

 
 

32.40.02.04

 

 

GLASS HANDLE FOR WALL

32.40.02.06

 

 

                      HANDRAILS ACCESORIES

 

 

 

 

GLASS CONNECTION SET

32.40.03.02

 

 

     

 

L SHAPERD CONNECTION 

32.40.03.05

 

 

 

                                    POST ACCESORIES 

 

 

 

 

 

 PIPE CONNECTION WASHER Ø30

32.40.05.03

CONNECTED BEND

32.40.05.04

 

WALL FLANGE  45 mm

32.40.05.05

 

 

 

 

Yelzin Trading © 1995 2008 All rights reserved. info@Yelzin.com Phone:03-5599545 Fax:03-5599948 | אתר בעברית