ילצין מעקות בע"מ
Yelzin Ballustrade L.T.D
מעקות אלומיניום בגוון נירוסטה
 
   

Print Page

 
Accessories pipe 50

             

PIPE 50 mm

 

 

 

S.32.50.10

 
 

P.32.50.10

 

          ACCESORIES FOR PIPE 50 mm

                PIPE CONECTIONS AND ADAPTERS  

 

 

ADJUSTABLE ELBOW

32.50.04.02

 ELBOW 180º FOR PIPE Ǿ50

32.50.04.03

 

ELBOW 90º FOR PIPE Ǿ50

32.50.04.04

 ELBOW 45º FOR PIPE Ǿ50

32.50.04.05

 

CONNECTED BEND  90º

32.50.04.06

 PILLAR CONNECTION     Ø50 TO PIPE Ø50 

32.50.04.07

 

 

32.50.04.08

 

          

 

 

 WALL MOUNT BRACKET 

32.50.04.17

 

 

 

WALL MOUNT BRACKET  

32.50.04.18

 

 

כיסוי לבורג

32.50.04.20

 

 

 

 

              GLASS HOLDERS

 

 GLASS HOLDER FOR PIPE

32.50.02.01

 

 

GLASS HOLDER FOR PIPE

32.50.02.02

SPIDER TYPE DOUBLE GLASS HANDLE

32.50.02.03

 

 SPIDER TYPE SINGLE GLASS HANDL

32.50.02.04

 

GLASS HANDLE FOR PIPE 

32.50.02.05

 

 

 

 

           HANDRAILS ACCESORIES

 

 

 

 

 

 

 

                   POST ACCESORIES 

 

POST FLANGE 32.50.05.01

 

 

 

WALL FLANGE  45 mm

32.50.05.05

 

 

CONNECTED BEND 32.50.05.04

 

 PIPE PLUG 

32.50.07.05

 

 

PIPE PLUG DECORATIVE

32.50.05.08

 

 

Yelzin Trading © 1995 2008 All rights reserved. info@Yelzin.com Phone:03-5599545 Fax:03-5599948 | אתר בעברית